ตอนที่ 231 : ศึกชี้ชะตาแดนอสุราชินจูกุ 9

มหาเวทย์ผนึกมาร ตอนที่ 231 : ศึกชี้ชะตาแดนอสุราชินจูกุ 9 มหาเวทย์ผนึกมาร ตอนที่ 231 : ศึกชี้ชะตาแดนอสุราชินจูกุ 9 อ่านเรื่องนี้ทุกตอนได้ที่นี่

ตอนที่ 230 : ศึกชี้ชะตาแดนอสุราชินจูกุ 8

มหาเวทย์ผนึกมาร ตอนที่ 230 : ศึกชี้ชะตาแดนอสุราชินจูกุ 8 มหาเวทย์ผนึกมาร ตอนที่ 230 : ศึกชี้ชะตาแดนอสุราชินจูกุ 8 อ่านเรื่องนี้ทุกตอนได้ที่นี่

ตอนที่ 229 : ศึกชี้ชะตาแดนอสุราชินจูกุ 7

มหาเวทย์ผนึกมาร ตอนที่ 229 : ศึกชี้ชะตาแดนอสุราชินจูกุ 7 มหาเวทย์ผนึกมาร ตอนที่ 229 : ศึกชี้ชะตาแดนอสุราชินจูกุ 7 อ่านเรื่องนี้ทุกตอนได้ที่นี่

ตอนที่ 228 : ศึกชี้ชะตาแดนอสุราชินจูกุ 6

มหาเวทย์ผนึกมาร ตอนที่ 228 : ศึกชี้ชะตาแดนอสุราชินจูกุ 6 มหาเวทย์ผนึกมาร ตอนที่ 228 : ศึกชี้ชะตาแดนอสุราชินจูกุ 6 อ่านเรื่องนี้ทุกตอนได้ที่นี่